Tải PassMark OSFMount bản Portable 1.5.1015 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải PassMark OSFMount bản Portable 1.5.1015

OSFMount có một loạt các công cụ tạo ổ đĩa ảo. Chương trình này cho phép gắn một tập tin ảnh đĩa địa phương như là một ký tự ổ đĩa, ổ đĩa RAM, và gắn kết hình ảnh đĩa CD hoặc DVD trong trường hợp không có hoặc để bổ sung / cải tiến […]