Tải Burrrn bản Portable 1.14 beta 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Burrrn bản Portable 1.14 beta 2

Tải về cài đặt và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn (7-Zip hoạt động quá)
Xóa thư mục $ PLUGINSDIR và các tập tin ngôn ngữ không cần thiết
Khởi Burrrn.exe

Tải BurnCDCC bản Portable 2.02 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải BurnCDCC bản Portable 2.02

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch burncdcc.exe (hoặc burncdcc64.exe trong Windows 64-bit).

Tải ImgBurn bản Portable 2.5.8.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ImgBurn bản Portable 2.5.8.0

ImgBurn viết hầu hết các loại tập tin hình ảnh cho đĩa CD, DVD, HD DVD, và Blu-ray. Nó hỗ trợ các nhà văn mới nhất (bao gồm cả booktype / bitsetting trên nhiều trong số những người lớn như BenQ, LiteOn, NEC, Plextor, Sony vv) Bạn cũng có thể ImgBurn để xóa / định […]