Tải mp3DirectCut bản Portable 2.21 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải mp3DirectCut bản Portable 2.21

mp3DirectCut là một công cụ nhỏ để chỉnh sửa MPEG audio trực tiếp. Bạn có thể loại bỏ các bộ phận, thay đổi âm lượng, chia nhỏ các file hoặc copy vùng với những file mới, tất cả mà không cần giải nén MP3 của bạn thành PCM / WAV. Điều này giúp tiết kiệm […]

Tải Audiobook Cutter bản Portable 0.7.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Audiobook Cutter bản Portable 0.7.5

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Có hai phiên bản để tải về: Win95 / 98 / ME / NT và Win2K / XP / Vista.
Khởi AudiobookCutterFE.exe.