Tải Dicom Portable 1.1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Dicom Portable 1.1.1

Dicom Portable là một chương trình hoàn tất từ ​​được thiết kế để làm cho nó dễ dàng hơn để gõ từ với tổ hợp phím ít trong mỗi ứng dụng.

Nó chạy từ khay hệ thống và bật lên tùy chọn từ sau khi một số cấu hình của tổ hợp phím.

Nó cũng có thể được thích nghi với các lựa chọn từ của riêng bạn cho lập trình và các nhiệm vụ khác.

Tải Balabolka Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Balabolka Portable

Balabolka là một chương trình Text-To-Speech (TTS) có sử dụng API của Microsoft Speech (SAPI) tiếng nói được cài đặt trên hệ thống để đọc văn bản to hoặc lưu nó vào một tập tin âm thanh.

Tải On-Screen Keyboard Portable 2.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải On-Screen Keyboard Portable 2.0

On-Screen Keyboard Portable là một cách tiện dụng để mang lại các thiết lập của bạn cho ‘Windows built-in an-screenkeyboard với bạn từ PC đến PC.

Nó sẽ ghi nhớ sở thích của bạn di chuột và các tùy chọn khác và cung cấp một cách dễ dàng để khởi động nó ngay từ Menu PortableApps.com.

Tải Virtual Magnifying Glass Portable 3.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Virtual Magnifying Glass Portable 3.6

Magnifying Glass ảo Portable là tiện ích Virtual Magnifying Glass tiện dụng đóng gói trong PortableApps.com Format để bạn có thể dễ dàng sử dụng một màn hình kính lúp trên bất kỳ máy tính bạn sử dụng.