Hướng dẫn EU Cookie Law bản 2.7.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Hướng dẫn EU Cookie Law bản 2.7.2

Luật Cookie EU thông báo cho người dùng rằng trang web của bạn sử dụng các tập tin cookie, với các tùy chọn để khóa các kịch bản trước khi có sự đồng ý.