Hướng dẫn Hello Dolly bản 1.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Hướng dẫn Hello Dolly bản 1.6

Đây không chỉ là một plugin, nó tượng trưng cho niềm hy vọng và lòng nhiệt huyết của cả một thế hệ tóm gọn trong hai từ hát nổi tiếng nhất của Louis Armstrong.