Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • Teachmaster là một chương trình rất linh hoạt để giúp học từ vựng ngoại ngữ.
   Teachmaster gồm bốn mô-đun: sửa file từ vựng của bạn trong phần biên tập và học hỏi với các chương trình giảng dạy, chuyển đổi các file khác sang định dạng Teachmaster trong phần Converter, và một công cụ đố để kiểm tra từ vựng của bạn với nhiều lựa chọn.

   Dung lượng 966KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi Teachmaster.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (33 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *