Danh mục liên quan:

  sStockQuote cho phép bạn xem làm thế nào bạn chọn cổ phiếu đang làm, giới hạn trong một danh sách nguyên liệu của giá chứng khoán (không có tính năng danh mục đầu tư chứng khoán hoặc biểu đồ).
  Dữ liệu hàng báo giá được cung cấp bởi Yahoo! Finance.

  Dung lượng 1MB

  Dùng cho Win7

  Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
  Khởi sStockQuote.exe.


   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (30 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *