Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Spamihilator làm việc giữa client email của bạn và Internet để kiểm tra tin nhắn gửi đến cho các vấn đề, lọc thư rác vô dụng và không được yêu cầu (rác).
   Quá trình này chạy hoàn toàn ở chế độ nền, sử dụng một số bộ lọc khác nhau để đạt được tỉ lệ nhận dạng thư rác cao nhất có thể.
   Chương trình này là cấu hình cao và có thể được mở rộng thông qua các plugin.

   Dung lượng 6MB

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Launch spamihilator.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (24 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *