Danh mục liên quan:
 • Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • SCR là một công cụ đơn giản để tìm kiếm và thay thế văn bản (không có định dạng) trong một thư mục của tài liệu.
   Chương trình hỗ trợ xem trước, trường hợp nhạy và tùy chọn tìm kiếm khác nhau.
   Chương trình cũng hỗ trợ thay đổi văn bản trong các tên file.
   Thử nghiệm thành công với Word 2003 file DOC.
   Chọn “Không thực hiện bất kỳ thay đổi” để thay đổi xem trước.
   Cảnh báo: chương trình tạo ra “Thay thế bằng SCR” tùy chọn mỗi khi bạn kích chuột phải vào một mục trong Explorer và có thể không được xem là di động.

   Dung lượng 26KB

   Dùng cho Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi SCR.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (36 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *