Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • Hash là công cụ xác minh tập tin kéo-và-thả đơn giản.
   Các màn trình nộp các chức năng kích thước, ngày sửa đổi MD5, SHA1, và CRC32 trên bất kỳ số lượng các tập tin.
   Kết quả hiển thị trong cửa sổ có thể dễ dàng được sao chép vào clipboard hoặc lưu vào một tập tin văn bản.
   Chương trình cho phép duyệt web trực tiếp của nhiều tập tin.
   Bao gồm khả năng dòng lệnh với sự hỗ trợ cho các lựa chọn ký tự đại diện.

   Dung lượng 28KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi Hash.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (49 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *