Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • FreeMat là một môi trường kỹ thuật nhanh chóng và tạo mẫu khoa học và xử lý dữ liệu.
   Tương tự như các hệ thống thương mại như MATLAB từ MathWorks và IDL từ nghiên cứu hệ thống, nhưng là miễn phí và nguồn mở.

   Dung lượng 37MB

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải EXE tự giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi FreeMatPortable.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (56 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *