Danh mục liên quan:

  DVDsig đã được tạo ra để quét tất cả các tập tin trong một cấu trúc thư mục để xác nhận file ghi ra một đĩa CD hay DVD, nhưng cũng có thể giám sát một thư mục địa phương và các thư mục con cho thay đổi.
  Để kiểm tra đĩa, nơi dvdsig.exe trong top nhất thư mục bạn muốn kiểm tra và chạy.
  Sau đó, ghi các tập tin của bạn bao gồm dvdsig.exe và dvdsig.md5 vào đĩa và sau đó chạy DVDsig từ đĩa tại bất kỳ thời gian để xác minh tính toàn vẹn của tập tin của bạn.
  Sử dụng thuật toán MD5 checksum.

  Dung lượng 10KB

  Dùng cho Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista

  Tải dvdsig.exe vào một thư mục của sự lựa chọn và khởi động của bạn.


   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (30 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *