Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • ComicsViewer là một trình xem ảnh đặc biệt phù hợp để xem truyện tranh quét.
   Nó có một chế độ xem xoay cho phép bạn xem các hình ảnh với màn hình của bạn theo hướng dọc.
   Nó cũng có thể trực tiếp hiển thị các hình ảnh được lưu trữ trong các tập tin ZIP và RAR mà không khai thác trước.

   Dung lượng 7MB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi ComicsViewer.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (57 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *