Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • Bé FTP Server là một máy chủ FTP cơ bản cho phép chỉ truy cập vô danh.
   Nó hỗ trợ hầu hết các lệnh RFC959 FTP, cũng như PASV và không PASV chế độ.
   Bạn có thể cấu hình các thư mục chính và thiết lập quyền cho download / upload / đổi tên / xóa / tạo mới thư mục.

   Dung lượng 116KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Launch babyftp.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (38 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *