Danh mục liên quan:
 • Tiện ích máy tính
 • Windows XP/Vista/7/8/10
  • Regshot có thể chụp các registry và toàn bộ đĩa hoặc một phần của ổ đĩa trước và sau khi một sự kiện nhất định và sau đó so sánh hai bức ảnh chụp để xác định những gì đã thay đổi.

   Điều này đặc biệt hữu ích trong việc xác định nơi một ứng dụng lưu trữ dữ liệu và những gì thay đổi nó làm cho các máy tính cục bộ khi nó chạy.

   Các báo cáo có thể được lưu dưới dạng văn bản hoặc HTML đơn giản để sử dụng sau.

   Regshot không thực hiện bất kỳ thay đổi để đăng ký chính nó hoặc các hệ thống tập tin địa phương.

    Tìm hiểu thêm về Regshot …

    Mẹo hữu ích: Regshot có thể tạm dừng hoặc không hoàn chỉnh trên các hệ thống đăng ký lớn hơn.

    Nó hoạt động tốt nhất nếu bạn bắt đầu nó và sau đó không tương tác với các cửa sổ hay chuyển đổi tập trung đi từ nó trong khi nó đang làm việc.


    Dung lượng 1MB

    Dùng cho Windows XP/Vista/7/8/10

    Regshot là nhẹ registry và file so sánh utlity dành trước và sau khi chụp của các registry và file hệ thống Windows.

    Nó rất hữu ích trong việc xác định nơi một ứng dụng lưu trữ dữ liệu của nó và làm thế nào nó ảnh hưởng đến máy tính.


     Link phụ

     Link phụ

     Link phụ

     Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


     (62 / 1 visits)

     Comments

     comments

     Người đóng góp: .
     Cập nhật lúc: 8 October 2015

     Leave a Reply

     Your email address will not be published. Required fields are marked *