Danh mục liên quan:
 • Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • XCOPY là một chương trình có sẵn trong Windows mặc định cho phép người dùng sao chép nhiều file hoặc toàn bộ cây thư mục từ một thư mục khác, hoặc qua mạng.
   XCOPY Frontend cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan của tất cả các thông số có sẵn và làm cho nó dễ dàng để chọn các thông số cần thiết cho công việc sao chép của bạn.
   Mỗi tham số có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào nó.
   Các dòng lệnh sau cùng có thể được sao chép hoặc trực tiếp thực hiện.
   Bạn cũng có thể dán một lệnh XCOPY hiện vào chương trình.

   Dung lượng 28KB

   Dùng cho Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi xcopyFE.1.1.2.hta.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (64 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *