Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Renamer Lite là một công cụ đổi tên tập tin nhỏ và linh hoạt cung cấp tất cả các thủ tục đổi tên tiêu chuẩn, bao gồm các tiền tố, hậu tố, thay thế, trường hợp thay đổi.
   Nó cũng có thể loại bỏ dấu ngoặc, thêm các chuỗi số, loại bỏ chữ số hoặc ký hiệu, mở rộng tập tin thay đổi và nhiều hơn nữa.
   Nhiều hành động đổi tên có thể được kết hợp thành một bộ quy tắc.
   Chương trình hỗ trợ thẻ meta như ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE vv để đổi tên các tập tin dựa trên siêu dữ liệu có sẵn.
   Lưu ý: Các “lite” (freeware) phiên bản được giới hạn 5 cài đặt trước và 5 quy tắc.

   Dung lượng 9MB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi ReNamer.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (42 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *