Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • File Renamer Oscar là một công cụ đổi tên tập tin duy nhất với một trình soạn thảo tích hợp và hỗ trợ vĩ mô.
   Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa tùy chỉnh các tên tập tin bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản tích hợp, sau đó áp dụng tất cả những thay đổi trong một hoạt động.
   Lưu ý: Phiên bản mới hơn của chương trình là phần mềm chia sẻ;
   liên kết với các phiên bản cũ.

   Dung lượng 556KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (36 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *