Danh mục liên quan:
 • Windows XP/Vista/7/8/10
  • Nghệ sĩ mới sẽ tìm thấy K-3D dễ hiểu, và các chuyên gia cảm thấy như ở nhà.

   K-3D là trực quan, phù hợp và khám phá được.

   K-3D có tính năng công việc thủ tục và tham số.

   Tài sản có thể được điều chỉnh một cách tương tác và kết quả xuất hiện ngay lập tức.

   Sự mạnh mẽ, node-based đường ống cho phép khả năng hơn stacks sửa đổi hoặc truyền thống lịch sử.

   Selection chảy từ một sửa đổi lần kế tiếp.

   Một hệ thống undo / redo tiên tiến, đảm bảo bạn luôn có thể quay trở lại, và cây undo tiên phong có nghĩa là bạn luôn luôn có thể đi về phía trước, ngay cả khi các chương trình khác bị mất khả năng để làm lại.

   Tiêu chuẩn công nghiệp-sức mạnh tạo nên nền tảng mà trên đó K-3D xây dựng – trong đó có nguồn gốc RenderMan (TM) hỗ trợ tích hợp chặt chẽ với các giao diện người dùng K-3D.

   Đồ họa Lưu ý: K-3D làm cho việc sử dụng nặng của hệ thống đồ họa của máy tính.

   Trong Windows Vista và 7 nó có thể làm cho Windows tạm thời chuyển ra khỏi theme Aero Basic.

   Nó có thể không chạy trong khi các ứng dụng với móc đồ họa tiên tiến đang chạy (máy ảo như VirtualBox, ví dụ).

   Tìm hiểu thêm về K-3D …


   Dung lượng 54MB

   Dùng cho Windows XP/Vista/7/8/10

   K-3D là một mô hình và hoạt hình gói phần mềm 3D.

   Nó kết hợp các plugin linh hoạt với một kiến ​​trúc đường ống dẫn trực quan, làm cho K-3D là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ cho các nghệ sĩ.


    Link phụ

    Link phụ

    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (60 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *