Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • Eigenmath là một hệ thống đại số máy tính tạo điều kiện cho các thao tác của biểu thức toán học dưới dạng biểu tượng.
   Ví dụ, nó có thể hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề đại số và giải tích.
   Nó bao gồm một số lượng lớn các chức năng toán học, có tính năng đồ họa hạn chế và hỗ trợ scripting.
   Hãy nghĩ về nó như là di MatLab “lite”!

   Dung lượng 528KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải file EXE duy nhất để một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi Eigenmath.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (127 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *