Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP
  • Chống Snooping Tool Andrew (AAST) là một chương trình “chính chủ” để giữ sự riêng tư của bạn từ những người khác cho dù bạn đang ở nơi làm việc, ở trường, hoặc ở nhà.
   Nó có thể ẩn tất cả các loại cửa sổ, bao gồm cả trò chơi toàn màn hình video, trình duyệt web, người chơi phương tiện truyền thông, vv
   Lưu ý: Các trang web của ứng dụng là không còn nữa, vì vậy tôi đã thực hiện một bản sao có sẵn để tải về trực tiếp (lịch sự của webfork).

   Dung lượng 1MB

   Dùng cho Win2K / WinXP

   Tải về cài đặt và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Các tập tin ứng dụng đang có trong thư mục con zmbv.
   Khởi AAST.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (41 / 2 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *