Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista
  • Ifactor tính các yếu tố chính cho bất kỳ số lượng nhất định.
   Chương trình này có thể yếu tố số nguyên lớn, nhưng giới hạn thực tế là một số nguyên trong hàng nghìn tỷ (15 chữ số).
   Ví dụ số 999.999.999.999.999 sẽ mất khoảng một phút cho chương trình đến yếu tố.
   Trong khi bạn có thể nhập số với hơn 15 chữ số, thừa số sẽ mất một thời gian rất dài.
   Lưu ý: Trang web chính offline – liên kết với Softpedia download.

   Dung lượng 287KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista

   Tải ifactor.exe và khởi động.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (35 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *