Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Notepad2 là một trình soạn thảo văn bản nhỏ và nhanh chóng với cú pháp tô sáng cho HTML và các ngôn ngữ phổ biến khác.
   Nó hỗ trợ modeless tìm và thay thế các hộp thoại, nhiều đường tìm và thay thế hoạt động (sử dụng biểu thức dấu chéo ngược), tùy chọn thông báo thay đổi tập tin etc.Additionally, kiểm tra Notepad2-mod cho các tính năng nâng cao bao gồm gấp cú pháp.

   Dung lượng 677KB

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi Notepad2.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (40 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *