Danh mục liên quan:
 • Internet
 • Windows XP/Vista/7/8/10
  • Mozilla Thunderbird là trình email client nhanh an toàn đó là dễ dàng để sử dụng.

   Nó có rất nhiều tính năng tuyệt vời bao gồm cả tìm kiếm nhanh chóng thông báo, cảnh tùy biến, hỗ trợ cho IMAP / POP, hỗ trợ RSS và nhiều hơn nữa.

   Plus, phiên bản di động lá không có thông tin cá nhân phía sau trên máy bạn chạy nó, vì vậy bạn có thể mất email của bạn và cuốn sách địa chỉ với bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Tìm hiểu thêm về Mozilla Thunderbird …


   Dung lượng 36MB

   Dùng cho Windows XP/Vista/7/8/10, on Linux/UNIX

   Mozilla Thunderbird®, Portable Edition là phổ biến Mozilla Thunderbird email client đi kèm với một phóng PortableApps.com là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất các thiết lập email, sổ địa chỉ và tài khoản của bạn với bạn.

   Bạn cũng có thể thêm vào GPG và Enigmail để mã hóa và kí email của bạn.


    Link phụ

    Link phụ

    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (26 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *