Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • FontsOnCD cho phép bạn đồng thời xem và so sánh tất cả các phông chữ TrueType trong thư mục đã chọn.
   Bạn có thể thay đổi các văn bản mẫu, mà có thể xem được in đậm, in nghiêng, gạch dưới và phác thảo mẫu.
   Mặc dù tên chương trình có nghĩa nó chỉ hoạt động với đĩa CD, chương trình có thể làm việc với bất kỳ thư mục.

   Dung lượng 15KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi FontsOnCD.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (29 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *