Danh mục liên quan:
 • Internet
 • Windows XP/Vista/7/8/10
  • Thức ăn Notifier là dành cho bạn nếu bạn muốn có một tập hợp tin tức tập trung vào thông báo nguồn cấp dữ liệu thời gian thực và lá ra tất cả những thứ khác mà đi kèm với hầu hết người đọc tin tức.

   Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu thông báo …

   Hỗ trợ tất cả RSS và Atom phổ biến các giao thức cấp dữ liệu web.

   Nhìn sạch sẽ và cảm thấy với người sử dụng các chủ đề lựa chọn.

    Khoảng thời gian bỏ phiếu cấu hình cho mỗi lần bú.

    Cửa sổ bật lên thời gian cấu hình.

    Cấu hình bật lên kích thước và vị trí.

    Cấu hình bật lên tính minh bạch.

    Quảng cáo không ăn cắp tập trung bàn phím hoặc chuột từ các ứng dụng khác.

    Quảng cáo hiển thị độ tuổi item và tác giả.

    Công cụ điều hướng trong quảng cáo để xem / mục trước tiếp theo.

    Nâng cao tùy chọn lọc từ khóa.

    Hỗ trợ bật / tắt nguồn cấp dữ liệu cá nhân.

    Ngưng hoạt động khi người dùng là nhàn rỗi để tiết kiệm băng thông và thời gian xử lý.

    Hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu xác thực mà hỏi tên đăng nhập và mật khẩu.

    Hỗ trợ sử dụng một máy chủ proxy.

    Hiển thị biểu tượng cho nguồn cấp dữ liệu khi có sẵn.

    Đa luồng phiếu thức ăn.


    Dung lượng 7MB

    Dùng cho Windows XP/Vista/7/8/10

    Thức ăn Notifier là một ứng dụng Windows mà nằm trong khay hệ thống và hiển thị cửa sổ pop-up thông báo trên máy tính để bàn của bạn khi mục mới đến thuê bao trong RSS hoặc Atom nguồn cấp dữ liệu.


     Link phụ

     Link phụ

     Link phụ

     Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


     (58 / 1 visits)

     Comments

     comments

     Người đóng góp: .
     Cập nhật lúc: 8 October 2015

     Leave a Reply

     Your email address will not be published. Required fields are marked *