Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP
  • Iterlab là một chương trình cho vẽ đồ quan hệ tái phát của mẫu xn + 1 = f (xn).
   Lưu ý: Trang web chính offline, liên kết với Softpedia.

   Dung lượng 358KB

   Dùng cho Win2K / WinXP

   Tải iterlab.exe và khởi động.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (40 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *