Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • DirCase cho phép bạn nhanh chóng đổi tên hàng loạt các tập tin trong một thư mục (bao gồm / loại trừ các tập tin trong thư mục con) cho trường hợp trên hoặc dưới.

   Dung lượng 175KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi DIRCASE.EXE.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (30 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *