Danh mục liên quan:
 • WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • Chortkeh ​​BDF Font Viewer là một công cụ để xem các tập tin trong Glyph Bitmap Format phân phối trong Windows tạo ra bởi các chương trình khác nhau.
   Chương trình có thể xử lý file BDF bao gồm glyphs Unicode lên đến 64×80 pixel.
   Bao gồm các phông chữ được tạo ra bởi:
   Microsoft SBIT32.exe (một phần của Microsoft TrueType SDK)
   Đánh dấu Leisher của TTF2BDF.exe / OTF2BDF.exe (OpenType để BDF Chuyển đổi)

   Dung lượng 592KB

   Dùng cho WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi BDFViewer.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (54 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *