Danh mục liên quan:
 • WordPress phiên bản 4.3.1
   1. Bạn nên có Apache mod mime và mô-đun viết lại mod và cài đặt WordPress permalinks tùy chỉnh (Settings-> Permalinks) được kích hoạt. PHP chế độ an toàn nên được vô hiệu hóa. Nếu bất kỳ của những người đang mất tích hoặc tắt bạn vẫn có thể sử dụng PHP hoặc kế thừa bộ nhớ đệm.
    Nếu bạn có WP-Cache đã được cài đặt, hãy vô hiệu hóa nó. Sửa wp-config.php và chắc chắn rằng các định nghĩa WP_CACHE và WPCACHEHOME được xóa, và loại bỏ các tập tin wp-content / wp-cache-config.php và wp-content / advanced-cache.php. Những điều này sẽ được tái tạo khi bạn cài đặt plugin này.
    Tải lên thư mục này vào thư mục plugins của bạn. Nó sẽ tạo ra một “wp-content / plugins / wp-super-cache / ‘thư mục.
    Nếu bạn đang sử dụng WordPress MU hay nhiều trang WordPress, bạn có thể cài đặt plugin trong thư mục plugins bình thường và kích hoạt nó “mạng lưới”.
    Người sử dụng WordPress nên đến trang Plugins của họ và kích hoạt “WP Super Cache”.
    Bây giờ hãy vào Settings> WP Super Cache và cho phép bộ nhớ đệm. Nếu bạn thấy thông báo lỗi hoặc một màn hình trống thấy “Hỏi đáp” sau này trong readme này để được hướng dẫn.

    Nếu bạn chọn “Mod Rewrite caching”, quy tắc mod_rewrite sẽ được chèn vào file .htaccess của bạn. Tìm trong thư mục web root cho tập tin này. Nó sẽ giống như thế này:

    -----------------.htaccess----------------- RewriteEngine On RewriteBase /

    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.* RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/supercache/%{HTTP_HOST}/$1/index.html.gz -f RewriteRule ^(.*) /wp-content/cache/supercache/%{HTTP_HOST}/$1/index.html.gz [L]

     RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !=POST RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.* RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*attachment_id=.* RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*(comment_author_|wordpress|wp-postpass_).*$ RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0 MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nitro|Nokia|Opera Mini|Palm|PlayStation Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915 Obigo|LGE VX|webOS|Nokia5800).* RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/supercache/%{HTTP_HOST}/$1/index.html -f RewriteRule ^(.*) /wp-content/cache/supercache/%{HTTP_HOST}/$1/index.html [L]

     RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] RewriteRule . /index.php [L] -----------------.htaccess-----------------

     Sau khi bạn đã kích hoạt các plugin, tìm kiếm các tập tin “wp-content / cache / .htaccess”. Nếu nó không có ở đó bạn phải tạo ra nó. Nó nên đọc:

     # BEGIN supercache ForceType text/html FileETag None AddEncoding gzip .gz AddType text/html .gz SetEnvIfNoCase Request_URI .gz$ no-gzip Header set Cache-Control 'max-age=3, must-revalidate' ExpiresActive On ExpiresByType text/html A3 # END supercache

     Apache phải được cấu hình để cho phép các mô-đun trên. Nếu bạn nhận được một “500 lỗi nội bộ” khi phục vụ yêu cầu để người dùng ẩn danh bạn cần phải đào sâu vào cấu hình Apache của bạn. Cấu hình trong máy chủ ảo của tôi Điều này làm việc cho tôi:

     AllowOverride All

     wp-content / advanced-cache.php tải động cơ bộ nhớ đệm. Tập tin này được tạo ra bởi các plugin. Nó sử dụng các WPCACHEHOME liên tục để tải các công cụ bộ nhớ đệm.

    Một động cơ bộ nhớ đệm rất nhanh cho WordPress mà tạo ra các file html tĩnh.

     Dùng cho 4.3.1

     Bản mới nhất 1.4.5

     Độ phổ biến (từ 10k->1triệu): 1+ triệu

     Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


     Cách sử dụng tổng quan     (63 / 1 visits)

     Comments

     comments

     Người đóng góp: .
     Cập nhật lúc: 15 July 2014

     Leave a Reply

     Your email address will not be published. Required fields are marked *