Danh mục liên quan:
 • WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • nPOPuk là trọng lượng nhẹ nhưng giàu tính năng e-mail của khách hàng.
   Tính năng bao gồm nhiều saveboxes, thêm tùy chọn lọc mail, xem cơ bản cho các tin nhắn HTML-chỉ và tùy chọn gửi chúng đến một chương trình bên ngoài (trình duyệt web), lựa chọn để trích dẫn chỉ có một phần của thông điệp khi trả lời / chuyển tiếp, vv

   Dung lượng 551KB

   Dùng cho WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi nPOPuk.exe.
   Phiên bản với SSL sẵn.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (40 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *