Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • DPWipe là một nhỏ kéo-và-thả an toàn lau chương trình cho các tập tin và thư mục.
   Nó hỗ trợ bình thường delete (không an toàn), ghi đè đơn, DoD lau (US Department of Defense lau 5220.22-compliant), và phương pháp Gutmann của (35-pass).
   Lưu ý: Nhiều lau hành động đang dần dần chậm.
   Tất cả nhưng người dùng tâm đến an ninh nhất chỉ nên cần overwrite duy nhất.

   Dung lượng 387KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (45 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *