Danh mục liên quan:
 • Productivity - Program Launchers
 • Win2K / WinXP / Vista
  • Khai vị cho phép bạn tổ chức các phím tắt và thư mục của bạn thành một docking-phong cách phóng resizable.
   Nó hỗ trợ “phù thủy” để nhập các phím tắt từ trình đơn khởi động / thanh công cụ khởi động nhanh chóng, tổ chức kéo-và-thả, ‘đa-ra mắt’ chức năng vv

   Dung lượng 2MB

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi Appetizer.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (27 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *