Danh mục liên quan:
 • WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Todomoo là một người quản lý todo thiết kế đặc biệt để giúp bạn quản lý các dự án thanh toán không lập kế hoạch tiên tiến.
   Nó tổ chức các dự án trong việc phân cấp, trong các chuyên mục khác nhau.
   Nó lưu trữ chi tiết thanh toán, tính giờ và nhiều ghi chú cho mỗi công việc.
   Hỗ trợ nhiệm vụ phân loại theo từng cột cửa sổ chính.
   Nó có tính năng tự động sao lưu và kiểm tra cập nhật tự động.

   Dung lượng 1MB

   Dùng cho WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Launch todomoo.exe.
   Tùy chọn, để tắt tự động kiểm tra các bản cập nhật, thực hiện một trong các cách sau:
   Mở todomoo.conf và thay đổi dòng
   int.updates_auto = 1
   đến
   int.updates_auto = 0
   Mở chương trình và nhấn nút? Và chọn Check for updates … Bỏ chọn Tự động kiểm tra các bản cập nhật.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (35 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *