Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • Tập tin Seeker là một tiện ích tìm kiếm rất nhanh.
   Nó bao gồm khả năng tìm kiếm trong nhiều loại tập tin khác nhau, bao gồm cả tài liệu lưu trữ nén.
   Nó cũng có tính năng bộ lọc khác nhau để thu hẹp kết quả tốt.

   Dung lượng 3MB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (43 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *