Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • Tìm hiểu Kana là giống như một tập hợp các thẻ flash giúp bạn ghi nhớ các ký tự của Hiragana và Katakana.
   Bạn có thể chọn những âm tiết bạn muốn thực hành trên, hoặc xem thống kê về số lần bạn đã được hỏi về mỗi âm tiết.

   Dung lượng 804KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải EXE duy nhất để một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi LearnKana.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (25 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *