Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • HABExam được thiết kế như một giải pháp linh hoạt hơn và nhanh hơn để Windows Tìm tiện ích và là một dễ sử dụng hơn và thay thế cho tiện ích dòng lệnh, grep.
   Trong số các tùy chọn tìm: text / unicode / tìm kiếm hex bình thường và vị trí khác nhau trong lời nói;
   trong số các tùy chọn tìm kiếm-in: tập tin mặt nạ, các tập tin được lựa chọn, các file ẩn / hệ thống, Loại trừ / Bao gồm các loại được lựa chọn hoặc các thư mục con.

   Dung lượng 436KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (25 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *