Danh mục liên quan:
 • WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Rắn Renamer là một trình đổi tên tập tin nhỏ mà sử dụng nhiều quy tắc để chỉnh sửa các tập tin, cũng như xem trước kết quả.
   Thay đổi quy tắc bao gồm sửa đổi các tiền tố, hậu tố, cắt, chèn thêm, thay thế, kiểu liệt kê và trường hợp thay đổi, và bộ quy tắc có thể được sắp xếp lại, nạp, và lưu lại.

   Dung lượng 9MB

   Dùng cho WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Tải về cài đặt và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi SolidRenamer.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (180 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *