Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • Tập tin Copier là một tiện ích mà cố gắng để khôi phục lại các tập tin hoặc thư mục nằm trên phần xấu.

   Dung lượng 76KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi FileCopier.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (31 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *