Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP
  • Active @ ISO Burner là một ứng dụng cho một mục đích cho phép bạn dễ dàng ghi một tập tin ảnh ISO vào đĩa CD-R, DVD-R, DVD + R, CD-RW, DVD-RW và DVD + RW.
   Lưu ý: Các phiên bản sau 2 xuất hiện trên không còn cầm tay.

   Dung lượng 337KB

   Dùng cho Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi IsoBurner.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (31 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *