Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • TableTextCompare cho phép bạn dễ dàng so sánh 2 (csv) các tập tin được phân định tab hay dấu phẩy phân cách, và tìm ra sự khác biệt giữa 2 tập tin.
   TableTextCompare có thể thực hiện so sánh ngay cả khi các hồ sơ của 2 tác phẩm không được sắp xếp theo thứ tự, hoặc nếu các trường không được vị trí trong cùng một thứ tự.

   Dung lượng 120kb

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi TableTextCompare.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (29 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *