Danh mục liên quan:

  FontViewOK tạo ra một cái nhìn tổng quan thị giác nhanh chóng trên tất cả các phông chữ được cài đặt hoặc từ một thư mục.
  Bao gồm in ấn với chức năng xem trước khi in, một danh sách của tất cả các phông chữ từ một thư mục cụ thể, xem trước phông chữ kép để so sánh nhanh chóng của các phông chữ, cũng như khả năng thay đổi kích thước, kiểu dáng và màu sắc.

  Dung lượng 152KB

  Dùng cho Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

  Tải về các gói ZIP (ANSI / Unicode) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
  Khởi FontView_Portable.exe (ANSI) hoặc FontView_Portable_Unicode.exe (Unicode).
  WinXP trở lên sẽ muốn sử dụng Unicode.


   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (34 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *