Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • OE Viewer là một trình xem cho cơ sở dữ liệu Microsoft Outlook Express 4,5 và 6 thông điệp (IDX / MBX / DBX) cũng như các tập tin EML.
   Nó hiển thị một danh sách các thông điệp chứa và các tiêu đề.
   Tin nhắn có thể được lưu lại dưới dạng các tập tin EML, nhưng file đính kèm có thể được lưu vào đĩa là tốt.
   Lưu ý: Phiên bản mới nhất không còn cầm tay – liên kết để cuối cùng phiên bản di động (nhờ tôi Baas và
   joby_toss).

   Dung lượng 480KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi OEView.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (42 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *