Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP
  • DeepBurner Free Portable Edition là một CD và DVD cao cấp gói đốt.
   Nó hỗ trợ một phạm vi rất rộng của nội bộ và bên ngoài (USB 2.0 và FireWire) nhà văn CD và DVD.
   Phiên bản miễn phí hỗ trợ tạo ra các dữ liệu CD / DVD, đĩa CD âm thanh và hình ảnh ISO.

   Dung lượng 8MB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP

   Tải về các gói ZIP cho Portable Edition và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi DeepBurner.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (27 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *