Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • FileCompare so sánh hai thư mục của các tập tin trong hệ nhị phân (đệ quy) để xem họ là giống hệt nhau.
   Nó sẽ liệt kê những tập tin tìm thấy không có bản sao giống trong các thư mục khác.

   Dung lượng 66KB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Launch compare.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (34 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *