Danh mục liên quan:
 • Windows XP/Vista/7/8/10
  • Tìm hiểu thêm về AkelPad …

   Độc cửa sổ (SDI), multi-window (MDI) và giả chế độ multi-window (PMDI);

   Hỗ trợ đầy đủ các chuỗi Unicode;

   Hỗ trợ Unicode Codepages (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE);

   Hỗ trợ của bất kỳ bảng mã cài đặt trong hệ thống;

   Hỗ trợ các hệ điều hành DOS / Windows, Unix và Mac định dạng xuống dòng;

   Xem trước tập tin mở;

   Pseudographics chính xác hiển thị;

   Văn bản lựa chọn cột;

   Đa cấp undo;

   Nhanh chóng tìm kiếm / thay thế các chuỗi văn bản;

   Ghi tập tin bảng mã và vị trí dấu nháy;

   In một tài liệu và xem trước khi in;

   Hỗ trợ các module ngôn ngữ;

   Các plugin hỗ trợ (đánh dấu cú pháp, gấp, tự động hoàn thành, các kịch bản thực hiện, macro bàn phím và nhiều hơn nữa).


   Dung lượng 2MB

   Dùng cho Windows XP/Vista/7/8/10

   AkelPad là một trình soạn thảo mã nguồn mở cho văn bản đơn giản được thiết kế để có một nhỏ và nhanh chóng.


    Link phụ

    Link phụ

    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (44 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *