Danh mục liên quan:
 • Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7
  • WipeFile là một tiện ích tập tin và thư mục xóa an toàn, ghi đè lên dữ liệu để ngăn ngừa khôi phục sau đó.
   Mặc dù hầu hết người dùng sẽ chỉ yêu cầu một tiêu chuẩn 1-pass lau, các chương trình hỗ trợ 14 lau phương pháp khác nhau, bao gồm các tiêu chuẩn quân sự-an ninh cao.
   Thiết lập bảo mật cao hơn liên quan đến việc ghi đè lên dữ liệu nhiều lần, đó là đáng kể chậm hơn.
   Đối với toàn xóa sạch ổ đĩa, các nhà phát triển làm cho có sẵn một cũng di WipeDisk chương trình.

   Dung lượng 920KB

   Dùng cho Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7

   Tải về các gói RAR và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi WipeFile.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (43 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *