Danh mục liên quan:
 • Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8
  • Password Safe là một cơ sở dữ liệu cho việc mã hóa thông tin nhạy cảm.
   Khi mở ra với một mật khẩu chủ, bạn có thể sao chép một mật khẩu và dán trực tiếp vào ứng dụng của bạn.
   Ngoài ra, Password Safe hỗ trợ “Auto Type” xâm nhập vào tên người dùng và mật khẩu vào các mục tiêu ứng dụng bằng cách mô phỏng thao tác bàn phím.
   Các cơ sở dữ liệu được mã hóa bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa Twofish.
   Một phiên bản Linux (hiện đang trong giai đoạn Beta) cũng có sẵn từ các trang web.
   Ngoài ra, X-Password Safe cũng có sẵn.

   Dung lượng 18MB

   Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8

   Link phụ

   Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


   (39 / 1 visits)

   Comments

   comments

   Người đóng góp: .
   Cập nhật lúc: 8 October 2015

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *