Danh mục liên quan:
 • Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10
  • WhatIsHang cố gắng để phát hiện phần mềm mà hiện nay đang đông lạnh hoặc treo, hiển thị thông tin có thể giúp giải thích những gì gây ra vấn đề.
   Chương trình sẽ hiển thị một danh sách các chuỗi liên quan và các tập tin DLL, hữu ích cho các nhà phát triển cũng như các lập trình để giúp tìm cách giải quyết bằng cách giúp xác định nguyên nhân.
   Thêm thông tin phát triển, cụ thể bao gồm Call Stack, Stack dữ liệu, xử lý Sổ đăng ký, và bộ nhớ dữ liệu.

   Dung lượng 116KB

   Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

   Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
   Khởi WhatIsHang.exe.


    Link phụ

    Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở một host bất kỳ hãy comment để chúng tôi có thể thêm vào nhé!


    (26 / 1 visits)

    Comments

    comments

    Người đóng góp: .
    Cập nhật lúc: 8 October 2015

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *